Opnar for å vurdere ny basseng-etablering i Sande – på sikt

foto