Herøy-skular startar nytt samarbeid med lokalt næringsliv