Fryktar historisk skatt står for fall – eigaren meiner noko bør gjerast