Staten vil ikkje vente med oppdrett til havs

foto