Slik introduserer Rune Garen årets utgåve av Fosnavåg-konferansen, som går av stabelen torsdag denne veka. Tema i år, som i fjor, er mulegheitene som finst i havromet – denne gongen med ekstra fokus mellom anna på digitalisering.

Godt skjult hemmelegheit

Det digitale havrom skal Leif Vartdal og Nils Roar Hareide snakke om under presentasjonen av «Møre ocean lab». Det store testprogrammet, som er igangsett både på sjø og land her på sunnmørskysten, kan gjerne kallast ei godt skjult hemmelegheit.

– Folk har vel lagt merke til bøyene som er lagde ut og vindtårna som er komne på plass her og der, men få veit kva dette eigentleg dreiar seg om, seier Garen, og viser til bøyene som hurtigbåten passerer på styrbord side på veg til Ålesund..

Ifylgje han er dette testområdet nokså unikt i landssamanheng, og dei vil nytte Fosna- våg-konferansen til å gjere det betre kjent.

Prosjektet er igangsett av Statens vegvesen med føremål å undersøke bølgje-, straum- og vindforhold i samband med fjordprosjekt. Men ifylgje Garen er dette ting som også vil ha stor interesse for den lokale maritime industrien med tanke på testing av fartøy der havmiljøet er målt og testa.

Flyttar fokus

Herøy næringsforum har teke mål av seg til å vere godt i takt med tida når det gjeld innhald og tema for konferansane.

Rune Garen, som er den faste leiaren av konferansen, understrekar at mulegheitene i havromet framleis omfattar olje og gass.

– Desse ressursane er på langt nær avskrivne, men det vil vere naturleg å flytte fokus over på andre område.

Opnar nye mulegheiter

Her blir digitalisering stadig viktigare som den muleggjerande teknologien.

– Korleis vi kan bruke digitalisering som hjelpemiddel og verkemiddel i så måte er eit veldig viktig og dagsaktuelt tema, seier han.

Innleiaren til tema digitalisering på konferansen er Arne Krokan frå NTNU. Av andre tema på konferansen kan nemnast reduserte klimagassutslepp, offshore vind og reinare hav. Også på desse områda har arrangøren sikra seg solide innleiarar.

For dei som har lyst å høyre meir om Fjord1 si elektrifisering og Havila si satsing på kystruten, er Fosnvåg-konferansen rette staden for det.