Rønneberghuset sine eigarar vart overraska med 550.000 kroner

foto