Kjell Runde fekk svar: Så mykje kosta kommuneadvokaten

foto