Nemnda for vilt, fiske og friluft har sagt ja til skadefelling av ein hjort som har oppført seg trugande i Frøystadvågen. Den eldre hjortebukken følgjer etter barn og vaksne, og kjem heilt inn på eit par meters avstand til folk. Avskytinga skal utførast av Herøy ettersøksring og må gjennomførast før hjortejakta startar 1. september. Løyvet er gjort med heimel i naturmangfaldslova.