Stort skritt i retning bruk av hydrogendrivstoff i kommersiell skipsfart

foto
Gunnar Larsen og Kristian Osnes i HAV Group. Foto: HAV Group