Auka løyvingar til Herøy i statsbudsjettframlegget

foto