Auka løyvingar til Herøy i statsbudsjettframlegget