Staten har spart millionar på Havilas problem

foto