Politikarane vil flytte avlastinga hit – så mykje er leigetilbodet

foto