Sjå kven Teige Gruppen har tilsett i nyoppretta stilling