Kundeservice-pris til Sparebanken Møre: - Utruleg stolt

foto