– Til den fyrste økta vi hadde, kom eg med fleire A4 sider med eit tenkt opplegg, men eg forstod fort at det ikkje var tingen. Det var betre å la kreativiteten strøyme til. Eg er imponert så langt.

Orda tilhøyrar kulturskulelærar Knut Vegar Prytz. Det er relativt stille i lokala vi sit i, i kjellaren på Herøy kulturhus. Spesielt med tanke på at vi er midt i ein musikkundervisningstime. Ved bordet midt i rommet sit seks gutar med headset på. Ein kan sjå at dei fleste er i djup konsentrasjon, «bortreist» i iPadane som dei har framføre seg.

– No jobbar dei med å lage ein låt som skal framførast på ein minikonsert om 20 minutt, seier Prytz med låg røyst. Han reiser seg for å inspisere korleis det går med gjengen.

Nytt fag

Musikkteknologi er namnet på det heilt ferske faget i Herøy kulturskule, eit fag der elevar får ei praktisk innføring i bruk av appen GarageBand på iPad, musikkomponering og produksjon.

– Faget legg også opp til å auke elevane sin kunnskap i mellom anna rytmikk, musikalske sjangrar og musikkuttrykk, forklarar Knut Vegar.

Med si breie erfaring innan musikkproduksjon, ser han store moglegheiter i dette nye fagtilbodet elevar no kan søke på.

– iPad er i dag eit fullverdig instrument, på same måte som andre instrument. Samtidig er dette eit fag som er anvendeleg i fleire situasjonar. Kunnskap om musikkproduksjon og komponering kan brukast i mange samanhengar, smiler Prytz, og seier han gjerne ser føre seg eit samarbeid med andre fag.

– Vi kan til dømes lage musikk som danseelevar kan danse til, eller hjelpe andre elvar med å spele inn og mikse musikk. Moglegheitene er mange, held han fram.

Undervisninga vil vere gruppebasert og tek sikte på eit heller intensivt opplegg der elevane møtast for lengre økter, blir vi forklart. Herøy kulturskule er den einaste kulturskulen blant kommunane i Sjustjerna som har eit slikt undervisningstilbod.

– Kjekt!

– No er eg ferdig, seier ein av gutane, og tek av seg øyreklokkene. David Schjelderup (11) ser på naboen Mateus Vike Harsvik (11) og konstaterer at han var fyrst.

Mateus aka «Harsvik Studio» er også ferdig med si låt. Vi tek ein prat med dei to komponistane.

– Eg har laga ein hiphop-låt, og så har eg vel laga nesten 20 låtar så langt på kurset. Dette er eit fag eg kan tenkje meg å halde fram med. Det er veldig kjekt å lære å komponere musikk, seier Harsvik og kikar på kompisen. David tek hintet og held fram.

– Sånne Kina-lydar er det som kjenneteiknar min stil. Det er veldig bra at ein kan bruke datamaskiner som instrument. Det er fint for dei som kanskje ikkje får til instrument. Eg spelar sjølv gitar og tromme. Det kan vere vanskeleg. På sett og vis kan det vere lettare på iPad, sjølv om rytmekjensla ikkje blir heilt den same, konstaterer Schjelderup.

Ros frå rektoren

Medan vi sit og snakkar, dukkar plutseleg fleire av foreldra til dei unge musikkprodusentane opp. Det er tid for konsert. Ein etter ein går dei fram å spelar av sine låtar, og gong på gong får vi høyre kreative artistnamn.

Høyr låtane til elevane her!

Etter at alle har framført sine låtar og hausta velfortent applaus, tek kulturskulerektor Rune Paulsen ordet. Han roser elevane for å på så kort tid å ha klart å produsere så flott musikk. Han er imponert. No håpar han faget vil bli godt motteke, og seier at han har god tru på satsinga. Han oppmodar ungdom, uavhengig av erfaring, alder eller kommunetilhøyrsle, om å melde seg på det nye faget til hausten.