Magisk då Leikong blandakor framførte "Disney på vår måte"!