Naturen på Runde er truga av folk - stor debatt om besøksstrategi