Lakseskatten til regjeringa skuffar både til høgre og venstre