Må i fengsel etter å ha slått ei anna kvinne med vinglas