Nesten alle var inhabile – kunne ikkje gjere vedtak