Kommunedirektøren vender tommelen ned for omstridd turvegprosjekt