Grunneigarar ikkje nøgde med plan

foto
Foto: Endre Vorren