Sande ned frå arbeidsløysetoppen - Herøy tilbake på topp

foto