Heilt samde i at det bør gjerast ein innsats mot gjengroinga