- Vi har klart å ha fokus på smittevern og klarer å drive under ein pandemi