FHI: Ny koronavariant kan gjere epidemien meir krevjande

foto