– Faktum er at det skal inn éi ferje i sambandet frå 2025

foto