foto
Kamilla Moltu (19) sin gamleonkel mista livet under ein selfangstekspedisjon i Vesterisen. 70 år seinare hjelper grand-niesa Arnfinn Karlsen i Tjørvåg med å ta imot 700 kg selspekk frå same område, medan ho førebur seg på sitt eige første Vestis-eventyr. Foto: Josefine Spiro

Ein spesiell dag på Tjørvåg Selspekkeri – 70 år etter