Konkurs med lønskrav frå 55 tilsette mot seg

foto