Myklebust Verft-sjefen blir administrerande direktør for Herøy-reiarlag

foto