Statsforvaltaren trekkjer motsegn mot Paradisbukta