Rykteflaum om rikingar som kan hamne i Sande

foto