Har gått frå fem til 22 tilsette på kort tid

foto