Grønt lys for storutbygging, men ikkje utan kritikk

foto