Her hoppar 10.-klassingane på sjø – fullt påkledde

foto