Sterkt kritisk - meiner viktig industrihistorie går tapt

foto
Smia og verkstaden er i ferd med å gje tapt etter mange års forfall, og etter vinterens stormar. Foto: Endre Vorren