– Vi må ta meir omsyn til fiskeria

foto
Vi ser f.v. Dag Vaagen, Anders Hammer og Nils Roar Hareide. Sistnemnde meinte det har vore langt ned eit omfattande og bra arbeid med planen, men med omsyn til fisk og fiskefelt har forslaget som ligg på bordet ein del å gå på, sa miljøsenter-nestoren. Foto: Endre Vorren