Kjartan (98) - ivrig laksefiskar i Åheimselva

foto