Her blir det forkøyrsvegar – slik skal vegane tilpassast