Gjorde endring – dette er kriteria for at ein skal få støtte frå næringsfondet