Lokale eigarar kjøper alle aksjane i Nye Smaragd AS

foto