Komite for næring, kultur og idrett opprettheld sitt tidlegare vedtak om RDA-midlar til båtlaget Jensholmen nord. Dermed er det sett punktum for diskusjonen som har gått heilt sidan vedtaket blei gjort i februar i fjor.

Vedtaket betyr at båtlaget får to millionar kroner i RDA-midlar til delfinansiering av flytande molo, samt asfaltering av eksisterande molo og gjestebrygge med god kapasitet. Eit vilkår for løyvinga er at anlegget blir halde ope slik at det kan nyttast uavhengig av medlemskap i båtlaget.

Utbetaling av tilskotet skal skje etterskotsvis mot godkjend rapport og rekneskap, men det kan gjerast delutbetalingar til påløpne utgifter med inntil 75 prosent av tilskotet. Denne regelen gjeld for alle tilskot frå RDA-midlane.