Over svært mange år har bokbåten gitt eit kultur- og litteraturtilbod til små og store innbyggjarar, på sine haust- oig vinterturar rundt om i fylket.

I tillegg til at båten ikkje tilfredsstiller krava til universell utforming, er det og stadig færre som nyttar seg av båten sine tilbod. Det er årsaka til at kultur- og folkehelseutvalet no skal vurdere båten si framtid.