«Lite blir plassert hos enkelte kommunar, medan andre tek høvesmessig store bitar av kaka»