Statsforvaltaren grip inn og stoppar turveg på Leikongeidet

foto