Berre ein søkjar på sokneprest-stillinga i Herøy

foto
Solfrid Leinebø Seljås – fungerande sokneprest i Herøy – ønskjer no fast prestestilling i Herøy. Ho er einaste søkjar til stillinga som blei ledig etter Bjørn Leinebø gjekk av med pensjon. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik