Berre ein søkjar på sokneprest-stillinga i Herøy

foto