Ber regjeringa ta grep for å få bort toll på norsk fisk

foto