– Det blir sikkert veldig kjekt. Eg får ikkje oppleve han som elev ved skulen, men eg har trua på prosjektet. Det viktigaste er at det vi får ein hall av god kvalitet, ikkje berre på utsida, men også med tanke på det som er av utstyr og moglegheiter inne.

Det seier elevrådsleiar ved Einedalen skule, sjuandeklassing Martinus Sævik. Saman med resten av elevane står han bak gjerdet som er sett opp rundt byggingsarealet bak skulen. Dei har fått eit ekstra friminutt for å sjå ordførar Arnulf Goksøyr ta det fyrste gravemaskintaket for det som etter kvart blir ei etterlengta auke i hallkapasiteten i Herøy kommune.

I dag (måndag) startar nemleg arbeidet med ein ny fleirbrukshall som skal avlaste Herøyhallen, der kapasiteten er sprengd.

– Det blir kjekt å sleppe å reise til Stokksund kvar gong vi skal ha gym. Det vil skulen spare pengar på. Dessutan trur vi dette vil bli bra for fritidsaktivitetane i kommunen generelt. Vi gler oss til å sjå korleis det blir, seier femteklassingane Henrik og Tilda Kristin, også i elevrådet, som kikar ut på plassen der Goksøyr no har teke plass i gravemaskina.

Eitt år frå no

Ordføraren set grabben djupt i jorda og kjempar litt for å rive laus den store torva. Gravemaskinen står etter kvart halvvegs på skeiva, og elevane bryt ut i jubel og applaus då Arnulf endeleg får has på den fulle grabben.

– Vi har hatt Einedalen på kartet vårt i ganske mange år, sidan før planlegginga av skulen. No har vi kome dit at vi kan byrje å gjere noko med det. Det var veldig kjekt å få sette grabben i jorda no før ferien 2019, seier Goksøyr.

Arbeidet med hallen vil vare i eit år. Så hallen vil bli opna omtrent til same tid neste år, opplyser Sindre Thorseth, dagleg leiar i Prosjektbygg. Frå hausten 2020 vil det vere ordinær drift ved hallen.

– Eg reknar med at arbeidet med å få på plass betongelementa er det som kjem til å ta mest tid. Vi reknar med at ein vil byrje å sjå fasaden ta form i juni ein gong, seier Thorseth til Vestlandsnytt.

Ein annan som er begeistra for at hallarbeidet no er i gang er rektor Jan-Helge Langberg.

– Dette er ein stor dag. Det er etterlengta å få gymsal her, smiler han.

Sikkerheita i førarsetet

Prosjektleiar Saphon Suktamuk forklarar at både byggherre og totalentreprenør har sterkt fokus på sikkerheit, helse og arbeidsmiljø, spesielt ettersom arbeidet går føre seg så tett på skulen. Som eit tiltak er byggeplassen fysisk avstengt med byggegjerde. Innanfor byggegjerdet har ingen lov til å bevege seg utan særskilt avtale med byggherrens prosjektleiar eller totalentreprenørens prosjektleiar. For elevar, føresette og tilsette ved skulen vil arbeidet føre til ulemper i form av støy, endra trafikkmønster og delvis avstengt uteområde.

– Men vi har stor forståing for at det skal byggast, og vi er ei glad brukargruppe. At det blir litt ekstra belastande er vi innforstått med. Det viktigaste er at det er trygt og dette meiner vi at vi har ein god plan på, seier Langberg.

Suktamuk avsluttar med ei oppmoding til alle føresette som treng vite meir:

– Det endra trafikkmønster et her kan vere greitt å gjere seg kjend med. På Herøy kommune sine heimesider har vi derfor oppretta ei oversikt over alt av nødvendig informasjon. Eg vil tilrå folk til å bruke det som ein kanal, då det vil kome kontinuerlege oppdateringar om prosjektet.