Har sendt brev til helseføretaket: – Undrar oss storleg