Havila Kystruten får ikkje unntak frå forsikring – foreslår at staten går inn som garantist